BOOKINGSSYSTEM:

Vi jobber med å lansere en ny hjemmeside med nytt bookingsystem, og ønsker i mellomtiden at påmeldinger skjer via mailen: info@pwt.no

MARATONREISER

 

SRRC-marathonresor.se


SRRC-marathonresor.se

Bookingregler

Park World Tour Travel AS sine bookingregler:

 

Ved påmelding vil den reisende bli fakturert et depositum. Depositumets størrelse er avhengig av størrelsen på hver enkelt reise.
Iblant skal det innbetales flere depositum på en tur. Dette gjelder oftest reiser der vi reiser på lange turer og til andre verdensdeler.

 

Sluttbetaling skjer senest 60 dager før avreise eller ved noen tilfeller tidligere grunnet betalingsavtaler til hoteller, flybolag og lokale reisearrangører. Da gjelder også avbestillingsreglene der bare evt. flyskatter refunderes fra og med sluttbetalingsdato.


Ansvar:
PWT Travel tar som ofte jobben med å melde på sine deltakere til renn, løp og andre sporttilstelninger. Vi oppgir da eventuelle seedingresultat dere har gitt oss. Hvilken seeding dere deretter mottar fra arrangøren er ikke vårt ansvar. Det kan bare arrangørene bestemme, og vi kan ikke tilby bedre seeding i rennene enn det dine resultater kan gi deg.

 

Reiseforsikring/avbestillingsforsikring:
Mange av de reisende har helårs reiseforsikring. Ofte er avbestillingsforsikring ved sykdom el.l. inkludert i denne reiseforsikringen. Sjekk din reiseforsikring før påmelding.
Dersom du ønsker en avbestillingsforsikring/reiseforsikring kan vi anbefale Europeiske Reiseforsikring.

 

Avbestilling av reise:

  • 61 dager eller mer før avreisedato = Depositum + ev. startavgifter refunderes ikke. De reisende må benytte sin egen reiseforsikring for å få refundert dette.
  • 60 dager eller mindre før avreisedato = Ingenting av reisens kostnader refunderes, bortsett fra evt. flyskatt. Ved avmelding/sykdom el.l. fra dette tidspunkt vil de reisende måtte benytte seg av sin reiseforsikring for å få refundert kostnader. PWT Travel AS gir den reisende en skriftlig bekreftelse til forsikringsselskapet på at den reisende ikke har/vil komme til å delta på den gitte reisen.
  • Bookede flybilletter refunderes kun med de flyskatter PWT Travel AS kan få tilbakebetalt og det er flybolagets endringsregler som gjelder.
  • Det er ikke mulig å overføre en reise eller startplass i renn/løp/ritt til annen person.
  • Alle avbestillinger skal skje skriftlig per e-post til info@pwt.no eller per post.

 

Navneendringer:

  • Alle navneendringer påløper et administrasjonsgebyr på NOK 500,- + eventuelle ekstra kostnader som følge av endringen.

 

Flybilletter
Det er viktig at navn i pass og flybillett samsvarer. Det er kundens ansvar å oppgi riktig navn. Kostnader ved navnendring betales av kunden, dersom han/hun har oppgitt feil navn ved påmelding. Sjekk passet ved påmelding.

Avlysning - Force Majeure
Vi gjennomfører turene som planlagt selv om sportsaktivitetene avlyses eller endres. Skireiser kan f.eks. noen ganger bli avlyst eller avkortet pga snømangel.

Endringer
Vi tar forbehold om prisjustering ved betydelige valutaforandringer eller ved andre kostnadsendringer vi ikke rår over.
Vi tar også forbehold om endringer i program som f.eks boende, utflukter, transporter (f.eks. fly-buss) men der vi alltid jobber for å finne beste løsning.


Reisegarantifondet
Park World Tour Travel AS er medlem i Reisegarantifondet og vi har stilt økonomiske garantier for alle våre reiser.